Nộp/rút cọc phái sinh

Để có sức mua giao dịch phái sinh, Khách Hàng thực hiện nộp cọc lên VSDC.

Hướng dẫn chi tiết nộp cọc tại đây.

Hướng dẫn chi tiết rút cọc tại đây.

Hướng dẫn chi tiết nộp/rút cọc của deal tại đây.

Last updated