NĐT đăng ký trực tiếp

Nhà Đầu Tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ về địa chỉ sau:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE – Trụ sở Hà Nội Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63 – 65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam Số điện thoại: 0247.1089.234

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE - Chi nhánh Hồ Chí Minh Địa chỉ: C-00.01, Toà nhà Sarina, Số 62 Hoàng Thế Thiện, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại: 0287.105.9988.

Lưu ý: Đối với hồ sơ nộp từ xa cần được để trong phong bì dán kín, ghi rõ bên ngoài “Hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE”. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện theo phương thức có đảm bảo đến trụ sở hoặc chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán DNSE với thông tin địa chỉ nêu trên không trễ hơn 16h00 ngày 24/01/2024.

I. Đối với Nhà Đầu Tư trong nước

Hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối cụ thể đối với các đối tượng NĐT trong nước như sau:

1.1. Nhà đầu tư cá nhân trong nước

STTTài liệuSố lượngQuy cách

1

CMND/CCCD

(còn hạn đến ngày NĐT nộp Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu)

01

 • Trường hợp NĐT nộp trực tiếp tại quầy, NĐT xuất trình bản gốc tại quầy, nhân viên của DNSE sẽ photo lưu hồ sơ.

 • Trường hợp NĐT nộp từ xa: bản photo CMND/CCCD trùng khớp với thông tin đã mở tài khoản tại Công ty chứng khoán hoặc bản sao y công chứng CMND/CCCD với khách hàng chưa có tài khoản tại DNSE .

2

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo mẫu

01

Trường hợp NĐT nộp trực tiếp hoặc từ xa, Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hợp lệ, đã điền đầy đủ thông tin, chữ ký tươi phải trùng khớp với chữ ký mở tài khoản (nếu đã có tài khoản chứng khoán tại DNSE), ký ghi rõ họ tên và ngày ký và điền đầy đủ các trường thông tin trên Giấy Đăng Ký đó.

3

Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

01

Áp dụng cho Trường hợp NĐT nộp trực tiếp hoặc từ xa: Bản sao/ảnh chụp ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền.

Trường hợp NĐT thực hiện đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối bằng hình thức trực tuyến, NĐT chụp ảnh rõ nét CMND/CCCD và thực hiện theo hướng dẫn của DNSE. 1.2. Nhà đầu tư tổ chức trong nước

STTTài liệuSố lượngQuy cách

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương

01

Bản sao có công chứng/chứng thực

2

Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức

01

 • Giấy ủy quyền: Bản gốc/bản sao có công chứng, chứng thực.

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản sao đóng dấu có công chứng, chứng thực hoặc xuất trình bản gốc tại quầy và nhân viên DNSE sẽ photo lưu hồ sơ.

3

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo mẫu

01

Bản gốc, được điền đầy đủ thông tin, có chữ ký tươi và đóng dấu công ty, trong đó ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có).

4

Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

01

Áp dụng cho Trường hợp NĐT nộp trực tiếp hoặc từ xa: Bản sao/ảnh chụp ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền.

II. Nhà Đầu Tư nước ngoài

Hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu Phân Phối cụ thể đối với các đối tượng nhà đầu tư nước ngoài như sau

2.1. Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài

STTTài liệuSố lượngQuy cách

1

Hộ chiếu

01

Bản sao công chứng/chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự

2

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo mẫu

01

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hợp lệ, đã điền đầy đủ thông tin, chữ ký tươi trùng khớp với chữ ký mở tài khoản, ký ghi rõ họ tên và ngày ký

3

Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp

01

Bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi NĐT nước ngoài mở tài khoản lưu ký.

4

Giấy xác nhận về việc mở tài khoản thanh toán hợp lệ tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này.

01

Bản gốc giấy xác nhận do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xác nhận.

5

Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

01

Áp dụng cho Trường hợp NĐT nộp trực tiếp hoặc từ xa: Bản sao/ảnh chụp ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

2.2. Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài

STTTài liệuSố lượngQuy cách

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương

01

Bản sao công chứng/chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự

2

Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức

01

 • Giấy ủy quyền: Bản gốc/bản sao có công chứng, chứng thực

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản sao có công chứng, chứng thực của Công ty đăng ký mua

3

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo mẫu

01

Được điền đầy đủ thông tin, có chữ ký tươi, đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có) ký kết văn bản.

4

Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp

01

Bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi NĐT nước ngoài mở tài khoản lưu ký

5

Giấy xác nhận về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này.

01

Bản gốc giấy xác nhận do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xác nhận.

6

Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

01

Áp dụng cho Trường hợp NĐT nộp trực tiếp hoặc từ xa: Bản sao/ảnh chụp ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền

III. Thanh toán tiền cọc mua Cổ Phiếu

NĐT vui lòng chuyển số tiền có giá trị bằng Tiền Đặt Cọc vào tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua Cổ Phiếu Phân Phối của DNSE (“Tài Khoản Phong Tỏa”) có thông tin và theo hướng dẫn sau:

 • Chủ tài khoàn thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE

 • Số tài khoản: 79796886

 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hà Nội

 • Nội dung: [Tên NĐT] [Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKKD] đặt cọc mua [Số lượng cổ phiếu mua] cổ phiếu DSE

Last updated