NĐT sử dụng Entrade X thay đổi thông tin

Khi đơn đăng ký mua cổ phiếu IPO không hợp lệ/ chưa hoàn thiện, KH sử dụng Entrade X có thể thực hiện thay đổi các thông tin sau:

1. Thay đổi thông tin email

KH có thể tự thực hiện thay đổi trên App/ Web Entrade X. Hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Thay đổi thông tin đặt mua

KH có thể tự thực hiện thay đổi trên App/Web Entrade X các thông tin đặt mua sau: Tăng khối lượng - Đơn giá - Tỷ lệ cọc.

Thay đổi trên App Entrade X

KH đăng nhập vào app Entrade X -> chọn Tin nhắn -> Chọn thông báo Giao dịch chứng khoán -> Chọn Xem chi tiết đơn

Chọn Sửa thông tin đặt mua -> chọn thông tin cần thay đổi -> chọn Xác nhận gửi thay đổi

Nhập mã Smart OTP -> Quét mã QR thanh toán để hoàn thiện nộp cọc

Đơn đăng ký mua cổ phiếu được tự động duyệt. Để xem lại chi tiết đơn, Tin nhắn -> chọn Giao dịch Chứng khoán -> chọn Xem chi tiết đơn

Thay đổi trên web Entrade X

KH đăng nhập tại webtrading Entrade X, tại tab Đặt lệnh -> ấn vào banner góc phải bên dưới màn hình hoặc chọn tab IPO-DNSE

Chọn Sửa thông tin đặt mua -> chọn thông tin cần thay đổi -> chọn Xác nhận gửi thay đổi

Mở ứng dụng Entrade X để bấm xác thực OTP

Xác thực OTP thành công. Để kiểm tra thông tin đơn chọn Tin nhắn -> chọn Giao dịch Chứng khoán -> chọn Xem chi tiết đơn

3. Thay đổi thông tin khác

Để thực hiện thay đổi thông tin như:

  • Giảm khối lượng cổ phiếu

  • Địa chỉ

  • Số điện thoại

KH vui lòng sử dụng email đăng ký tại DNSE và gửi yêu cầu về địa chỉ mail hello@dnse.com.vn để được hỗ trợ:

  • Tiêu đề mail: Thay đổi thông tin - [Thông tin cần thay đổi]

  • Nội dung: Họ và tên - Số tài khoản lưu ký (064Cxxxxxx) - Thông tin ban đầu - Thông tin cần thay đổi

Last updated