NĐT sử dụng Entrade X thay đổi thông tin CMND/CCCD

Khi đơn đăng ký mua cổ phiếu IPO từ chối do CMND/CCCD không hợp lệ, KH sử dụng Entrade X để đăng ký có thể thực hiện thay đổi thông tin CMND/CCCD trên app/web Entrade X như sau:

1. Thay đổi trên App Entrade X

KH đăng nhập vào app Entrade X -> chọn Tin nhắn -> Chọn thông báo Giao dịch chứng khoán -> Chọn Xem chi tiết đơn

Chọn Cập nhật CMND/CCCD -> nhập thông tin hoặc tải lên ảnh CMND/CCCD cần thay đổi -> chọn Xác nhận cập nhật

Nhập mã OTP -> Đơn đăng ký sẽ được duyệt khi thông tin thay đổi hợp lệ

Hệ thống sẽ gửi thông báo khi đơn được duyệt tại Tin nhắn -> Giao dịch Chứng khoán. Để kiểm tra thông tin đơn chọn Xem chi tiết đơn

2. Thay đổi trên web Entrade X

KH đăng nhập tại web Entrade X, tại tab Đặt lệnh -> ấn vào banner góc phải bên dưới màn hình hoặc chọn tab IPO-DNSE

Chọn Cập nhật CMND/CCCD

Nhập thông tin hoặc tải lên ảnh CMND/CCCD cần thay đổi -> chọn Cập nhật

Mở ứng dụng Entrade X để bấm xác thực OTP

Xác thực OTP thành công -> Đơn sẽ chuyển sang chờ duyệt.

Hệ thống sẽ gửi thông báo khi đơn được duyệt tại Tin nhắn -> Giao dịch Chứng khoán. Để kiểm tra thông tin đơn chọn Xem chi tiết đơn

Last updated