Về sự kiện IPO

1. Đây là lần chào bán cổ phiếu mới phát hành của Công ty hay chào bán cổ phiếu của cổ đông hiện hữu?

Đây là lần chào bán đầu tiên ra công chúng. Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu mới của Công ty.

2. Số lượng cổ phiếu chào bán lần này là bao nhiêu? Tương ứng với bao nhiêu % vốn điều lệ?

Số lượng chào bán lần này là 30 triệu cổ phiếu, tương ứng với 10% vốn điều lệ trước khi phát hành và sau khi phát hành tương ứng với 9,1%.

3. Mục đích sử dụng vốn là gì? (nếu là phát hành vốn mới)

Mục đích sử dụng vốn như trình bày trong cáo bạch, sẽ được sử dụng:

  • 50% bổ sung vốn cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán & giao dịch ký quỹ;

  • 40% bổ sung hoạt động tự doanh đầu tư giấy tờ có giá;

  • 10% cho đầu tư cơ sở hạ tầng.

4. Phương pháp dựng sổ là gì?

Phương pháp dựng sổ là phương pháp phổ biến nhất để phát hành lần đầu ra công chúng. Khoảng 70% các đợt IPO trên thế giới sử dụng phương pháp này. Nguyên tắc xác định giá của phương pháp dựng sổ được thực hiện như sau:

  • Các nhà đầu tư đặt giá cao hơn sẽ được ưu tiên phân phối trước cho đến khi hết số lượng chào bán.

  • Ở mức giá cuối cùng mà tại đó số lượng cổ phần chào bán còn lại nhỏ hơn số lượng cổ phần đặt mua tại mức giá đó thì đó sẽ là GIÁ CHÀO BÁN hoặc GIÁ PHÂN PHỐI THÀNH CÔNG (tất cả các nhà đầu tư đặt mua thành công sẽ phải thanh toán theo mức giá này). Các nhà đầu tư đặt mua tại mức Giá phân phối thành công này, sẽ được phân bổ cổ phiếu theo tỷ lệ đặt mua.

5. Dự kiến sau bao nhiêu lâu thì công ty sẽ đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch? Sàn nào?

Theo kế hoạch, ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán, Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông và nộp hồ sơ lên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) để xin niêm yết. Nếu không có gì biến động lớn, cổ phiếu sẽ được giao dịch trên HSX vào quý 2 hoặc quý 3 năm 2024.

6. Giá giao dịch dự kiến trên sàn chứng khoán sau khi niêm yết?

Theo quy định, Công ty sẽ phải nộp hồ sơ xin phép niêm yết lên HSX. Mức giá dự kiến niêm yết cần được HSX phê duyệt. Công ty sẽ công bố sau khi có phê duyệt của HSX. Giá giao dịch trên HSX sẽ dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và tình hình thị trường tại thời điểm chào sàn.

7. Liệu có khả năng đợt IPO không thành công không?

Theo quy định, nếu số lượng cổ phiếu chào bán chỉ phân phối cho dưới 100 NĐT không phải cổ đông lớn (nắm giữ dưới 5%), thì đợt chào bán được tính là không thành công. Để hạn chế khả năng này xảy ra, Công ty đã quy định là sẽ lấy 100.000 cổ phiếu trong tổng số 30 triệu cổ phiếu chào bán, phân bổ trước cho 100 NĐT (1) Đặt mức giá cao nhất và (2) Không phải là cổ đông lớn để đảm bảo đúng quy định về IPO thành công.

Last updated