ENTRADE X
Search…
Màn hình Đăng nhập
Login Screen
Khách tải ứng dụng Entrade X tại đây:
Để đăng nhập và sử dụng ứng dụng EnTrade X, nhà đầu tư cần sử dụng:
  • Tên đăng nhập: Số lưu ký được cung cấp khi nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản tại DNSE.
  • Mật khẩu: Chuỗi ký tự nhà đầu tư đăng ký sử dụng làm mật khẩu đăng nhập khi mở tài khoản tại DNSE.
Lưu ý:
1. Trong trường hợp chưa có tài khoản tại DNSE, nhà đầu tư sử dụng mục "Đăng ký" để tiến hành đăng ký mở tài khoản và làm theo hướng dẫn
2. Trong trường hợp quên mật khẩu, KH sử dụng mục "Quên mật khẩu" để tiến hành lấy lại mật khẩu đăng nhập cho tài khoản.
3. KH vui lòng tham khảo kỹ "Điều khoản sử dụng" trước khi sử dụng ứng dụng EnTrade X.
Copy link