Màn hình Đăng nhập

Login Screen

Khách tải ứng dụng Entrade X tại đây:

- Hệ điều hành iOS

- Hệ điều hành Android

Để đăng nhập và sử dụng ứng dụng EnTrade X, nhà đầu tư cần sử dụng:

  • Tên đăng nhập: Số lưu ký/email/số điện thoại được sử dụng khi nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản tại DNSE. Tên đăng nhập sẽ tự động lưu lại các tài khoản đã đăng nhập trước đó.

  • Mật khẩu: Chuỗi ký tự nhà đầu tư đăng ký sử dụng làm mật khẩu đăng nhập khi mở tài khoản tại DNSE.

Lưu ý:

1. Trong trường hợp chưa có tài khoản tại DNSE, nhà đầu tư sử dụng mục "Mở tài khoản" để tiến hành đăng ký mở tài khoản và làm theo hướng dẫn

2. Trong trường hợp quên mật khẩu, KH sử dụng mục "Quên mật khẩu" để tiến hành lấy lại mật khẩu đăng nhập cho tài khoản.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Tại đây

3. KH vui lòng tham khảo kỹ "Điều khoản sử dụng" trước khi sử dụng ứng dụng EnTrade X.

Last updated