ENTRADE X
Search…
Lấy lại mật khẩu

Đầu tiên, Khách hàng tìm và tải app Entrade X trên App Store hoăc Google Play để có thể thực hiện thao tác này
Bước 1: Khách hàng chọn “Quên mật khẩu” trên màn hình đăng nhập.
Bước 2: Điền Email hoặc số tài khoản lưu ký (064Cxxxxxx) Khách hàng đã đăng ký Mở tài khoản
Bước 3: Nhập OTP và mật khẩu mới cần đặt lại.
Khách hàng đã lấy lại mật khẩu thành công và có thể tiếp tục đăng nhập để trải nghiệm Entrade X
Copy link