ENTRADE X
Search…
⌃K

Lấy lại mật khẩu

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên App Entrade X

Đầu tiên, Khách hàng tìm và tải app Entrade X trên App Store hoăc Google Play để có thể thực hiện thao tác này
Bước 1: Khách hàng chọn “Quên mật khẩu” trên màn hình đăng nhập.
Bước 2: Điền Email hoặc số tài khoản lưu ký (064Cxxxxxx) và số điện thoại Khách hàng đã đăng ký Mở tài khoản
Bước 3: Nhập OTP và mật khẩu mới cần đặt lại.
Khách hàng đã lấy lại mật khẩu thành công và có thể tiếp tục đăng nhập để trải nghiệm Entrade X