Lấy lại mật khẩu

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên App Entrade X

Đầu tiên, Khách hàng tìm và tải app Entrade X trên App Store hoăc Google Play để có thể thực hiện thao tác này

- Hệ điều hành iOS

- Hệ điều hành Android

Bước 1: Khách hàng chọn “Quên mật khẩu” trên màn hình đăng nhập.

Bước 2: Điền Email hoặc số tài khoản lưu ký (064Cxxxxxx) Khách hàng đã đăng ký Mở tài khoản

Bước 3: Nhập OTP và mật khẩu mới cần đặt lại.

Khách hàng đã lấy lại mật khẩu thành công và có thể tiếp tục đăng nhập để trải nghiệm Entrade X