Lấy lại mật khẩu

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên App Entrade X

Đầu tiên, Khách hàng tìm và tải app Entrade X trên App Store hoăc Google Play để có thể thực hiện thao tác này

- Hệ điều hành iOS

- Hệ điều hành Android

Bước 1: Khách hàng chọn “Quên mật khẩu” trên màn hình đăng nhập.

Bước 2: Điền Email hoặc số điện thoại Khách hàng đã đăng ký Mở tài khoản

Bước 3:

Trường hợp 1: Chọn quên mật khẩu bằng số điện thoại : Nhập OTP và mật khẩu mới cần đặt lại.

Trường hợp 2: Chọn quên mật khẩu bằng Email, Quý Khách mở email và cập nhật mật khẩu mới.

Khách hàng đã lấy lại mật khẩu thành công và có thể tiếp tục đăng nhập để trải nghiệm Entrade X

Last updated