Lấy mã Smart OTP khi giao dịch web

Smart OTP là phương thức bảo mật được tích hợp trong ứng dụng Entrade X giúp KH chủ động lấy mã xác thực giao dịch 1 lần (OTP) khi thực hiện các giao dịch trực tuyến trên Ứng dụng.

Sau khi KH đăng ký Smart OTP trên điện thoại, nếu giao dịch trên Webtrading EntradeX, Khách hàng sẽ nhận được thông báo lấy mã Smart OTP trên trên thiết bị di động đã đăng ký Smart OTP:

Khách hàng thực hiện lấy mã trên thiết bị di động đã đăng ký theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập Menu --> Smart OTP --> Lấy mã OTP

Bước 2: Nhập mã mở khóa Smart OTP gồm 4 chữ số

Bước 3: Nhập mã OTP gồm 6 chữ số từ Ứng dụng vào phần "Nhập OTP" trên Webtrading và bấm "Xác nhận"

Last updated