Màn hình Tin nhắn

Message

Trong màn hình Tin nhắn, Khách hàng sẽ được cập nhật các thông báo với các mục:

  • AI Broker: Thông tin nhịp đập thị trường hàng ngày, Tin nhanh chứng khoán, Thông tin liên quan đến mã cổ phiếu đang nắm giữ.

  • Thông báo - Cập nhật: Thông báo DNSE cập nhật liên quan đến hệ thống, sản phẩm, chương trình, lịch nghỉ giao dịch và các thông tin khác.

  • Trứng vàng: Thông báo Ấp trứng thành công, Trứng sắp đáo hạn và Tái tục Trứng

  • Giao dịch tiền: Thông báo Nộp tiền, chuyển tiền giao dịch, chuyển tiền ra ngân hàng, chuyển tiền Giao dịch Trứng, Nhận gốc và lợi tức Trứng, Tự động trả nợ khoản vay.

  • Quản trị rủi ro: Thông báo trạng thái Deal chạm ngưỡng cảnh báo Call Margin, bán giải chấp Forcesell tự động. Thông báo về các khoản vay sắp đến hạn, đến hạn và quá hạn.

  • Giao dịch chứng khoán: Thông báo chi tiết lệnh gửi lên Sở, lệnh khớp, hủy lệnh thành công, lệnh hết hiệu lực.

  • Quà tặng - Ưu đãi: Giới thiệu mở tài khoản thành công, Tặng trứng vàng Gift X

Thứ tự các mục sẽ thay đổi khi trong mục đó có tin nhắn mới đến.

Khách hàng có thể lựa chọn từng mục tin nhắn để tắt/bật thông báo theo mong muốn

Last updated