VII. Đăng nhập bằng sinh trắc học

Để kích hoạt Đăng nhập bằng sinh trắc học (vân tay/khuôn mặt), KH có thể tự thực hiện trên App Entrade X

Chọn Menu -> chọn Cài đặt -> chọn Đăng nhập bằng sinh trắc học

Nhập Mật khẩu đăng nhập -> chọn Tiếp tục -> nhập mã Pin hoặc quét vân tay/ khuôn mặt -> Kích hoạt thành công

Last updated