Ứng trước tiền bán (UTTB)

1. Ứng trước tiền bán tự động

  • Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động là dịch vụ tiện ích mà DNSE cung cấp để giúp Khách hàng gia tăng sức mua chứng khoán ngay sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó đã khớp thành công.

  • Sử dụng dịch vụ: Dịch vụ được kích hoạt ngay sau khi Khách hàng mở tài khoản tại DNSE. Mỗi khi Khách hàng có lệnh khớp bán chứng khoán thành công, giá trị tiền bán chứng khoán (sau khi đã trừ phí, thuế) sẽ được tự động cộng vào sức mua trên tài khoản để Khách hàng thực hiện các lệnh giao dịch mua chứng khoán tiếp theo mà không cần phải thực hiện thao tác ứng tiền bán chứng khoán như thông thường.

  • Cuối ngày giao dịch, nếu lệnh mua của Quý khách khớp theo kết quả giao dịch từ các Sở GDCK gửi về, DNSE sẽ thực hiện ứng bán chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng.

  • Sau khi UTTB thì đến kỳ thanh toán T+2 tiền về đến tài khoản khách hàng DNSE sẽ tự động trích tiền từ tài khoản để thanh toán khoản tiền đã vay UTTB.

2. Công thức tính Số tiền và Phí UTTB

Số tiền tối đa có thể UTTB: = Giá trị lệnh bán khớp – (Phí giao dịch bán + Phí UTTB)

Số tiền UTTB thực tế = Giá trị lệnh mua khớp + Phí giao dịch mua + Phí UTTB.

Trong đó:

  • Giá trị lệnh khớp = Khối lượng khớp * Giá khớp bình quân

  • Phí giao dịch = Phí giao dịch của tài khoản * Giá trị lệnh khớp

  • Phí UTTB = (lãi suất năm / 365 ngày) * số ngày thanh toán còn lại (Lãi suất UTTB được thay đổi theo từng thời kỳ)

  • Số tiền đã UTTB trong ngày: được cộng dồn theo từng lần Quý khách thực hiện UTTB trên lệnh đã khớp trong ngày.

3. Biểu phí UTTB (Áp dụng từ ngày 23/10/2023)

STT

Tên dịch vụ

Mức phí/lãi suất áp dụng

1

UTTB chứng khoán

11.5%/năm (0.0315%/ngày)

2

Phí UTTB tối thiểu

Không áp dụng

Phí ứng trước được tính theo ngày lịch, Khách hàng ứng tiền thành công vào ngày nào, phí ứng sẽ tính bắt đầu từ ngày đó cho đến ngày tiền bán về tài khoản.

Ví dụ:

Ngày bán

Ngày tiền về

Thời điểm Ứng

Số ngày tính phí

Thứ 2

Thứ 4

Tối thứ Ba

02 ngày (T3-T4)

Thứ 6

Thứ 3

Tối thứ Sáu

04 ngày (6-7-CN-T2)

4. Cách UTTB tại DNSE

  • Với mục đích UTTB để mua chứng khoán, Khách hàng không cần thực hiện thao tác gì vì hệ thống đã tự động ứng trước ngay sau khi lệnh bán được khớp, tiền bán chờ về được cộng vào sức mua khi KH đặt lệnh.

Với trường hợp Khách hàng giao dịch trên tài khoản ký quỹ, hệ thống sẽ ưu tiên ứng trước tiền bán trước khi giải ngân ký quỹ.

  • Với mục đích UTTB để rút tiền, Khách hàng thực hiện thao tác Ứng trước tiền bán trên app hoặc web giao dịch của DNSE và sau đó thực hiện thao tác chuyển tiền/rút tiền như bình thường.

KH có thể thực hiện UTTB qua App và Web Entrade X theo hướng dẫn dưới đây

Last updated