ENTRADE X
Search
K

Trang chủ

  • Tổng tài sản của Nhà đầu tư: NĐT có thể chọn vào phần này để xem tổng tài sản ở các tiểu khoản của mình
  • Phí giao dịch tiết kiệm được khi thực hiện giao dịch tại DNSE: từ đây NĐT có thể vào xem lịch sử khớp lệnh
  • Trứng vàng: NĐT có thể chọn vào phần này để xem chi tiết Trứng đang ấp, thời gian và lợi tức tạm tính của từng quả trứng
  • Biểu đồ thị trường theo 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng và 1 năm
  • Tin vĩ mô tin tức chung về thị trường trong nước và quốc tế
  • Có gì hay cho bạn: Gợi ý sản phẩm dịch vụ khách hàng có thể quan tâm
Quà tặng - Gift X: Sản phẩm tặng trứng vàng Smart OTP: Cài đặt Smart OTP để dễ dàng giao dịch thay thế SMS OTP Hướng dẫn giao dịch: Truy cập nhanh vào hướng dẫn
Sau khi chọn vào biểu tượng
KH sẽ thấy chi tiết tài sản của mình với các thông tin sau:
  • Tài sản phân bổ theo từng tiểu khoản, Trứng vàng
  • Lịch sử tài sản phân bổ theo tiểu khoản trong các giai đoạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm
  • Báo cáo tài sản phân bổ theo Trứng, tiền, cổ phiếu, phái sinh và nợ trong các giai đoạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm