Call Margin - Force Sell

LƯU Ý VỀ VIỆC CALL MARGIN (CẢNH BÁO) & FORCE SELL (BÁN XỬ LÝ) TỰ ĐỘNG

Trong phiên giao dịch biến động thị trường có thể làm tỷ lệ Deal thay đổi liên tục do tỷ lệ Deal tính theo giá thị trường chứ không tính theo giá tham chiếu.

Công thức:

 • Tỷ lệ Deal thực tế = Tài sản thực có của deal / Tổng tài sản của deal

 • Tài sản thực có của deal = Khối lượng chứng khoán hiện tại * giá thị trường - Nợ hiện tại - Lãi vay - các loại phí thuế tạm tính

 • Tổng Tài sản của deal = Khối lượng chứng khoán hiện tại * Giá thị trường

Tỷ lệ cảnh báo và xử lý của Deal theo chính sách hiện tại của DNSE như sau:

Gói

Tỷ lệ cảnh báo

(Call Margin)

Tỷ lệ xử lý

(Force Sell)

Giao dịch tiền mặt 50%

40%

30%

Giao dịch tiền mặt 60%

50%

40%

Giao dịch tiền mặt 70%

60%

50%

Giao dịch tiền mặt 80%

70%

60%

Giao dịch tiền mặt 90%

80%

70%

 1. Call Margin:

  • Bất cứ thời điểm nào trong Phiên giao dịch, ngay khi tỷ lệ Deal giảm chạm ngưỡng cảnh báo, KH sẽ nhận đc thông báo Call Margin tự động qua Email và Ứng dụng Entrade X kèm theo số tiền cần bổ sung để nâng tỷ lệ Deal lên tỷ lệ duy trì.

  • Hệ thống kiểm tra 1 tiếng 1 lần trong phiên từ 9h sáng tới 3h chiều. Nếu tại thời điểm kiểm tra, tỷ lệ Deal chạm ngưỡng cảnh báo hệ thống sẽ gửi thông báo Call margin liên tục tới Khách hàng.

 2. Force Sell:

  • Bất cứ khi nào Deal có tỷ lệ chạm ngưỡng xử lý, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh bán giải chấp với giá sàn của chính deal đó để nâng tỷ lệ Deal lên trên tỷ lệ duy trì mà không có thông báo khác từ DNSE.

  • Cách thức bán giải chấp tự động được thực hiện như sau:

  Thời điểm bán

  Ngay khi tỷ lệ Deal giảm xuống thấp hơn tỷ lệ xử lý. Tỷ lệ này thay đổi liên tục trong phiên giao dịch.

  Chứng khoán bán

  Hệ thống chỉ tự động bán Mã Chứng khoán của Deal bị giải chấp, không tự động bán các mã khác trong tiểu khoản

  Khối lượng bán

  Khối lượng lô chẵn vừa đủ để nâng tỷ lệ Deal lên trên tỷ lệ duy trì, không tự động bán hết Khối lượng chứng khoán của Deal

  Giá bán

  Giá sàn tại thời điểm hệ thống kích hoạt lệnh bán tự động

  • Khách hàng khi giao dịch Deal cần lưu ý: Ngay khi nhận được thông báo Call margin, Khách hàng cần theo dõi tài khoản thường xuyên và có phương án bổ sung tài sản trước khi tỷ lệ Deal chạm ngưỡng xử lý, tránh việc Deal bị Bán giải chấp tự động.

Last updated