Trả nợ Deal tự động khi Call Margin

A. Giới thiệu về tính năng

Khi Khách hàng lựa chọn cài đặt bật tính năng này, trong trường hợp tỷ lệ các Deal trên tài khoản bị giảm chạm mức cảnh báo (Call Margin), hệ thống sẽ tự động thanh toán một phần nợ ký quỹ bằng tiền mặt trên tài khoản.

Số tiền dùng để trả nợ ký quỹ vừa đủ đưa tỷ lệ Deal về mức không bị cảnh báo.

Trong trường hợp tài khoản không đủ số dư để đưa tỷ lệ Deal về trên mức Call margin, hệ thống vẫn thực hiện tự động trả nợ; tuy nhiên các Deal vẫn sẽ bị cảnh báo.

B. Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt nhanh cho từng Deal:

Click vào tỷ lệ hiện tại của từng Deal, sau đó chọn bật/tắt chức năng "Tự động trả nợ".

1.1. Trên App

Chọn mục Sở hữu, tab Deal, click vào tỷ lệ thực tế của 1 deal

1.2. Trên Web

Tại tab Đặt lệnh, chọn Deal nắm giữ, click vào tỷ lệ thực tế của 1 deal cần trả nợ, bật tính năng

2. Cài đặt cho nhiều Deal cùng lúc:

Chọn phần cài đặt ở thanh công cụ trên danh sách Deal để vào trang Tự động trả nợ. Chọn tab “Call Margin”, sau đó cài đặt cho các Deal hiện tại và cho Deal mở mới.

2.1. Trên App

2.2. Trên Web

Tại tab Đặt lệnh, chọn Deal nắm giữ, click vào cài đặt tính năng

Chọn Deal mở mới để áp dụng cho các deal mở mới kể từ thời điểm bật tính năng và Deal đang sở hữu để áp dụng cho các deal đang mở.

Last updated