4. DNSE_HD Saco giới thiệu Saco

Bước 1: Đăng nhập

SACO đăng nhập vào tài khoản của mình trên web Entrade X

*Lưu ý: Bây giờ có thể đăng nhập trực tiếp từ mục đăng nhập cá nhân.

Bước 2: Chọn “Tiện ích” rồi chọn “Quản lý SACO”

SACO có thể giới thiệu khách hàng bằng nút “Giới thiệu” ở trang danh sách yêu cầu hoặc trang danh sách SACO

*Lưu ý: Nếu đang ở vai trò cá nhân thì cần chuyển qua vai trò SACO trước

Cách 1: Giới thiệu khách hàng từ trang danh sách yêu cầu

Cách 2: Giới thiệu khách hàng từ trang danh sách SACO

Bước 3: Điền thông tin khách hàng muốn gửi và chọn tạo yêu cầu

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin người được giới thiệu

Bước 5: Điền OTP

Bước 6: Kiểm tra lại yêu cầu của mình trong trang danh sách yêu cầu và thông báo với khách hàng để xác nhận yêu cầu

Bước 7: Khi khách hàng xác nhận làm SACO thành công thì sẽ hiển thị trong danh sách SACO

Last updated