5. DNSE_HD SACO gửi yêu cầu kết nối tới bạn đồng hành

Bước 1: Đăng nhập

Bạn đồng hành đăng nhập vào tài khoản của mình trên web Entrade X và chọn “Tiện ích” rồi chọn “Quản lý khách hàng”

Bước 2: Chọn gửi yêu cầu thêm khách hàng mới

Cách 1: Thêm khách hàng từ trang danh sách yêu cầu

Cách 2: Thêm khách hàng từ trang danh sách khách hàng

Bước 3: Điền thông tin khách hàng muốn gửi và chọn tạo yêu cầu

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và điền phí giao dịch đề nghị

*Lưu ý:

· Phí giao dịch cơ sở chưa bao gồm phí 0.03% trả sở.

· Chứng khoán phái sinh sẽ không được hiển thị nếu tài khoản khách hàng chưa đăng ký giao dịch Phái sinh.

Bước 5: Đọc kỹ “VĂN BẢN UỶ QUYỀN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN” và xác nhận

*Lưu ý:

· Văn bản ủy quyền sẽ không hiển thị nếu lựa chọn không ủy quyền sản phẩm nào.

Bước 6: Điền OTP

Bước 7: Kiểm tra lại yêu cầu của mình trong trang danh sách yêu cầu và thông báo với khách hàng để xác nhận yêu cầu

Lưu ý: Sau khi xác nhận thành công hệ thống sẽ gửi email đến khách hàng và bạn đồng hành để thông báo là đã kết nối thành công

Last updated