9. DNSE_HD khách hàng xác nhận yêu cầu thay đổi ủy quyền

HƯỚNG DẪN BẠN ĐỒNG HÀNH XÁC NHẬN YÊU CẦU THAY ĐỔI ỦY QUYỀN

Bước 1: Đăng nhập

  • Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên ứng dụng Entrade X

  • Yêu cầu hủy đồng hành sau khi được gửi khách hàng có 2 cách để xác nhận

Cách 1: Vào màn “Tin nhắn” → Vào “Thông báo - Cập nhật” → Chọn xem chi tiết

Cách 2: Vào màn “Menu” → Chọn banner “Được đồng hành cùng

Bước 2: Kiểm tra thông tin yêu cầu thay đổi ủy quyền và xác nhận

Bước 3: Đọc kỹ “VĂN BẢN ỦY QUYỀN” mới và xác nhận thêm lần nữa

Bước 4: Điền OTP

Bước 5: Thành công thay đổi phạm vi ủy quyền

Last updated