III. Danh mục cho vay ký quỹ

Danh mục cho vay của DNSE gồm hơn 150 mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao trên thị trường, phần lớn các mã cổ phiếu được cho vay với tỉ lệ tối đa (50%). Toàn bộ danh mục được thẩm định kỹ càng để giảm thiểu tối đa rủi ro cho nhà đầu tư và cập nhật hàng tháng trên website DNSE: TẠI ĐÂY

Last updated