ENTRADE X
Search
K

SP Giao dịch CKPS

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

PHẦN 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

I. CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH LÀ GÌ?
II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI (HĐTL) LÀ GÌ?
III. VÌ SAO NÊN GIAO DỊCH HĐTL?
IV. SO SÁNH GIỮA GIAO DỊCH HĐTL VÀ CỔ PHIẾU
V. KÝ QUỸ LÀ GÌ?
VI. VỊ THẾ LÀ GÌ?
VII. QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH
VIII. CÁCH TÍNH LỢI NHUẬN TRONG GIAO DỊCH HĐTL
IX. THANH TOÁN LÃI LỖ HÀNG NGÀY DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG

I. QUY TRÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI DNSE
II. QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN TẠI DNSE
III. NỘP RÚT TIỀN KÝ QUỸ
IV. BIỂU PHÍ GIAO DỊCH
V. THÔNG SỐ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN PHÁI SINH.
Tài liệu hướng dẫn giao dịch đính kèm bài viết này:
DNSE_Huong dan giao dich CKPS.pdf
592KB
PDF