ENTRADE X
Search…
Ứng sức mua DEAL
I. ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL LÀ GÌ?
Ứng sức mua từ Deal là dịch vụ tiện ích có thu phí do DNSE cung cấp cho khách hàng khi Deal đang có lợi nhuận tạm tính, sau khi ứng sức mua tỷ lệ thực tế của Deal không vượt quá tỷ lệ ứng sức mua tối đa do DNSE quy định.
Theo đó khách hàng vẫn có thể thực hiện ứng sức mua từ Deal thành tiền mặt để thực hiện giao dịch
• Mở một Deal giao dịch chứng khoán mới;
• Trả nợ trước hạn cho Deal đang tồn tại;
• Dùng tiền mặt để sử dụng cho các sản phẩm tiền khác (ví dụ như ấp Trứng vàng gửi tiết kiệm tại DNSE);
• Hoặc rút tiền ra ngoài.
Sau khi ứng sức mua từ Deal thành công, số tiền này sẽ được giải ngân thành món vay của Deal đã thực hiện rút. Hiện tại trong thời gian triển khai giao dịch chứng khoán theo Deal, dịch vụ này chưa tính phí.
II. CÔNG THỨC ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL
Số tiền có thể ứng sức mua từ Deal = Khối lượng mở * Giá thị trường * (1 - tỷ lệ ứng sức mua) - Nợ - Lãi vay - Phí thuế tạm tính - Phí mua
Ví dụ
Mở Deal mua 1000 ACB giá 30,000 VND, tỷ lệ ký quỹ 50% (lãi suất 12%), tỷ lệ ứng sức mua = 52% Vốn vay = 15,000,000 VND, lãi = 10,000 VND Phí thuế tạm tính = 61,550 VND, phí mua = 26,250 VND
Khi giá thị trường = 35,000 VND thì số tiền có thể ứng được tính theo công thức sau: Số tiền có thể ứng = 1,000 * 35,000 * (1 - 0.52) - 15,000,000 - 10,000 - 61,550 - 26,250 = 1,702,200 VND
III. ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL
Số tiền ứng sức mua từ DEAL được tính theo giá thị trường cập nhật liên tục.
IV. CÁCH ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL
Bước 1: Chọn giao dịch: Menu --> Chuyển tiền --> Ứng sức mua từ Deal
Bước 2: Chọn tiểu khoản cần Ứng
Bước 3: Điền số tiền cần Ứng
Lúc này hệ thống sẽ tự tính số phí Ứng và deal được lựa chọn để Ứng trên tài khoản của Khách hàng.
Bước 4: Xác nhận giao dịch
Khách hàng nhập SMS OTP hoặc Smart OTP để xác nhận giao dịch.
Sau khi xác nhận giao dịch, số tiền vừa Ứng sẽ được cộng vào tiền mặt trên tài khoản của KH.
Copy link