ENTRADE X
Search
K

NĐT không sử dụng Entrade X thay đổi thông tin

Khi đơn đăng ký mua cổ phiếu IPO không hợp lệ/ chưa hoàn thiện, KH không sử dụng Entrade X có thể tự thực hiện thay đổi các thông tin sau:
 1. 1.
  Thông tin đặt mua: Tăng khối lượng - Giá cọc - Tỷ lệ cọc
 2. 2.
  Thông tin ngân hàng hoàn cọc: Tài khoản ngân hàng- Số tài khoản ngân hàng - Chi nhánh
 3. 3.
  Thông tin cá nhân: Họ và tên - Email - Địa chỉ
 4. 4.
  Thông tin CCCD/CMND: Số CCCD/CMMND - Ngày cấp - Nơi cấp - Ảnh mặt trước, mặt sau
Để thực hiện thay đổi, KH truy cập vào trang web: https://www.dnse.com.vn/ipo/tra-cuu. Nhập Mã hồ sơ và Mật khẩu -> chọn Tra cứu
Mã hồ sơ và Mật khẩu được gửi trong mail đầu tiên khi KH đăng ký đặt mua cổ phiếu IPO với tiêu đề "DNSE_Hướng dẫn tra cứu đơn đăng ký đặt mua cổ phiếu IPO"
Tại phần thông tin cần thay đổi -> chọn biểu tượng
-> Điền thông tin cần thay đổi -> chọn Xác nhận Sửa
Đơn sẽ chuyển sang chờ duyệt
DNSE sẽ duyệt đơn khi thông tin thay đổi hợp lệ.