NĐT sử dụng Entrade X đăng ký đặt mua

BướcThao tácMinh hoạ

1

Đăng nhập vào ứng dụng Entrade X hoặc website https://entradex.dnse.com.vn/

2

Truy cập vào trang Đăng ký IPO - DNSE bằng 1 trong những cách sau:

  • Ấn vào banner chương trình trên Trang chủ

  • Ấn vào thông báo Enbox nhận được ở kênh Thông báo - Cập nhật

  • Ấn vào mục Đăng ký IPO - DNSE trên Menu

3

Ấn nút Tham gia IPO - DNSE

4

Điền thông tin đặt mua:

  • Giá đặt

  • Khối lượng đặt

  • Mã giới thiệu IPO (nếu có)

5

Chọn tỷ lệ cọc và nguồn tiền thanh toán:

  • Tỷ lệ cọc: 10% hoặc 100%

  • Nguồn tiền thanh toán: Tài khoản chứng khoán hoặc QR code ngân hàng

6

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đặt mua và bổ sung nếu thiếu.

Lưu ý: Thông tin này được lấy từ thông tin tài khoản Entrade X của NĐT và không thể sửa đổi.

7

Xác nhận gửi đăng ký bằng Smart OTP.

Tại bước này, nếu NĐT chọn thanh toán bằng tài khoản chứng khoán, hệ thống sẽ thực hiện cắt tiền để thanh toán cọc.

Last updated