ENTRADE X
Search
K

Đặt lệnh PS trên App

I. Đặt lệnh thường

KH có thể tìm kiếm mã hợp đồng quan tâm để đặt lệnh tại ô tìm kiếm.
KH có thể lựa chọn loại lệnh muốn thực hiện và điền giá (đối với lệnh LO), khối lượng sau đó chọn "Mua" hoặc "Bán". Thông tin chi tiết các loại lệnh, KH xem hướng dẫn Các loại lệnh trên thị trường.
Lưu ý:
  • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là 1 chữ số sau dấu phảy.
  • Khối lượng: Từ 1 đến 500 hợp đồng/lệnh (Phần cọc còn lại là số tiền tối đa khách hàng có thể sử dụng mua hợp đồng phái sinh). Giới hạn vị thế với nhà đầu tư cá nhân là 5,000 hợp đồng và nhà đầu tư tổ chức là 10,000 hợp đồng.
KH có thể theo dõi trạng thái của lệnh tại màn hình Sổ lệnh. KH có thể chọn hủy lệnh theo nhu cầu

II. Cài đặt chốt lời - cắt lỗ

Lệnh Chốt lời tự động là lệnh giới hạn LO với mức giá chốt lời được KH cài đặt trước, được tự động sinh ra khi tỉ lệ lãi của deal chạm mức cài đặt và có hiệu lực trong phiên liên tục, áp dụng với vị thế đang mở.
Lệnh Cắt lỗ tự động là lệnh giới hạn LO với giá trần/ngược chiều với vị thế đang mở, được tự động sinh ra khi tỉ lệ lỗ của deal chạm mức cắt lỗ mà KH đã cài đặt trước đó và có hiệu lực trong phiên liên tục, áp dụng với vị thế đang mở.
Tại deal phái sinh đang mở, khách hàng lựa chọn mục Cài lãi/lỗ
KH lựa chọn kích hoạt chốt lời hoặc cắt lỗ hoặc đồng thời kích hoạt cả hai, lựa chọn tỷ lệ mong muốn và Lưu cài đặt.
Để điều chỉnh lệnh chốt lời/cắt lỗ đã cài đặt, KH thao tác tương tự và thực hiện lưu cài đặt.
Lưu ý: - Lệnh chốt lời sẽ chỉ kích hoạt khi deal đang có lãi - Lệnh cắt lỗ sẽ chỉ kích hoạt khi deal đang lỗ - Khi hệ thống đã kích hoạt lệnh chốt lời/cắt lỗ thì lệnh cắt lỗ/chốt lời đã đặt sẽ không được kích hoạt.