NĐT không sử dụng Entrade X đăng ký đặt mua

BướcThao tácMinh hoạ

1

Truy cập vào đơn Đăng ký IPO - DNSE bằng cách truy cập link: https://www.dnse.com.vn/ipo/dang-ky

2

Điền thông tin đặt mua:

 • Giá đặt

 • Khối lượng đặt

 • Mã giới thiệu IPO (nếu có)

NĐT ấn nút “Tiếp tục tự đăng ký” để tiếp tục đăng ký trên website DNSE. Nếu ấn nút “Tiếp tục với Entrade X” sẽ đi theo luồng sử dụng Entrade X để đăng ký đặt mua theo hướng dẫn tại đây.

3

Điền số điện thoại và email.

Tại bước này, NĐT cần xác minh số điện thoại bằng SMS OTP.

4

Chọn tỷ lệ cọc (10% hoặc 100%)

Từ bước này trở đi, NĐT có thể thực hiện thanh toán bằng cách quét QR code hoặc chuyển khoản theo cú pháp được hướng dẫn.

5

Điền thông tin CCCD/CMND:

 • Họ tên

 • Số CCCD/CMND

 • Ngày cấp

 • Nơi cấp

 • Ảnh mặt trước, mặt sau (có thể bổ sung sau)

6

Điền địa chỉ thường trú

7

Điền thông tin ngân hàng hoàn cọc:

 • Tên chủ tài khoản: Phải trùng khớp với họ tên NĐT đã điền ở bước 5

 • Ngân hàng

 • Số tài khoản

 • Chi nhánh (không bắt buộc)

8

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đặt mua

9

Xác nhận gửi đăng ký bằng SMS OTP

Last updated