ENTRADE X
Search…
Màn hình Tài sản
Asset
Tại màn hình Tài sản, người dùng có thể dễ dàng cập nhật trạng thái và thông tin chi tiết tài sản trong tài khoản.
Tài sản của nhà đầu tư được phân chia thành 2 dạng:
1.Danh mục: Chi tiết thông tin các loại tài sản mà tài khoản đang nắm giữ bao gồm:
 • Tổng vốn đầu tư và tổng số tiền + tỉ lệ lãi/lỗ
 • Mã cổ phiếu
 • Giá thị trường: Giá xanh là giá tăng so với phiên trước, giá màu đỏ là giá giảm so với phiên trước
 • Giá vốn: Giá này được tính trung bình sau các lần mua khác nhau với mức giá khác nhau của Khách hàng
 • Tổng KL: Tổng khối lượng cổ phiếu KH nắm giữ
 • Số tiền và Tỉ lệ lãi/lỗ của cổ phiếu
 • Được GD: Số CP KH có thể giao dịch bán tại thời điểm đó.
2. Tổng quan Tài sản: Chi tiết thông tin về tổng tài sản tại DNSE:
 • Tổng tiền tại DNSE: Tiền mặt, Tiền gửi có kỳ hạn, Lãi tiền gửi, Tiền cổ tức chờ về, Tiền bán chứng khoán chờ về
 • Chứng khoán: Tổng giá trị chứng khoán của tài khoản
 • Tổng nợ và ký quỹ mua (Số tiền giao dịch tạm tính trong ngày (ký quỹ mua), tiền vay ký quỹ, tiền ứng trước tiền bán, phí lưu ký)
 • Giá trị tài sản ròng (NAV) của tài khoản: Được tính bằng Tiền + Chứng khoán - Nợ
 • Rtt: Tỉ lệ ký quỹ thực tế của tài khoản, Thông tin về tỉ lệ này KH có thể xem thêm tại đây.
Các khoản Tiền giao dịch tạm tính trong ngày sẽ tự động hết và chuyển sang tài sản chứng khoán sau khi hệ thống chốt kết quả giao dịch trong ngày của nhà đầu tư.
Copy link