ENTRADE X
Search
⌃K

Trang chủ (Home)

Ngay sau khi đăng nhập, màn hình sẽ hiển thị trang Chủ với các thông tin:
 • Tổng tài sản của Nhà đầu tư: NĐT có thể chọn vào phần này để xem tổng tài sản ở các tiểu khoản của mình
 • Phí giao dịch tiết kiệm được khi thực hiện giao dịch tại DNSE: từ đây NĐT có thể vào xem lịch sử khớp lệnh
 • Lợi tức tạm tính Trứng vàng: NĐT có thể chọn vào phần này để xem chi tiết Trứng đang ấp, thời gian và lợi tức tạm tính của từng quả trứng
 • Biểu đồ thị trường theo 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng và 1 năm
 • Tin nhanh chứng khoán: bản tin cập nhật trong ngày
 • Ý tưởng đầu tư: Ý tưởng đầu tư DNSE gợi ý cho khách hàng
 • Có gì hay cho bạn: Gợi ý sản phẩm dịch vụ khách hàng có thể quan tâm
 • Smart OTP: Cài đặt Smart OTP để dễ dàng giao dịch thay thế SMS OTP
 • Hướng dẫn giao dịch: Truy cập nhanh vào hướng dẫn
Sau khi chọn vào ô "Tài sản ròng", KH sẽ thấy chi tiết tài sản của mình với các thông tin sau:
 • Số tiền trên từng tiểu khoản cập nhật tại thời điểm KH xem
 • Lịch sử tài sản: Biểu đồ tài sản biến động theo thời gian
 • Báo cáo tài sản: Giá trị lãi lỗ theo thời gian