Trang chủ (Home)

Ngay sau khi đăng nhập, màn hình sẽ hiển thị Trang Chủ với các thông tin:

  • Tổng tài sản của Nhà đầu tư: NĐT có thể chọn vào phần này để xem tổng tài sản ở các tiểu khoản của mình

  • Phí giao dịch tiết kiệm được khi thực hiện giao dịch tại DNSE: từ đây NĐT có thể vào xem lịch sử khớp lệnh

  • Lợi tức tạm tính Trứng vàng: NĐT có thể chọn vào phần này để xem chi tiết Trứng đang ấp, thời gian và lợi tức tạm tính của từng quả trứng

  • Biểu đồ thị trường theo 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng và 1 năm

  • Tin vĩ mô bản tin cập nhật trong ngày

  • Ý tưởng đầu tư: Ý tưởng đầu tư DNSE gợi ý cho khách hàng

  • Có gì hay cho bạn: Gợi ý sản phẩm dịch vụ khách hàng có thể quan tâm

Quà tặng - Gift X: Sản phẩm tặng trứng vàng Smart OTP: Cài đặt Smart OTP để dễ dàng giao dịch thay thế SMS OTP Hướng dẫn giao dịch: Truy cập nhanh vào hướng dẫn

Phân bổ tài sản: Tổng tài sản ròng phân bổ theo Tiền, Cổ phiếu, Phái sinh, Trứng vàng Lịch sử tài sản theo các giai đoạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm

Tiểu khoản: Tài sản phân bổ theo từng tiểu khoản, Trứng vàng Lịch sử tài sản theo các giai đoạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm

Last updated