Trang chủ (Home)

Ngay sau khi đăng nhập, màn hình sẽ hiển thị trang Chủ với các thông tin:

  • Tổng tài sản của Nhà đầu tư: NĐT có thể chọn vào phần này để xem tổng tài sản ở các tiểu khoản của mình

  • Các trang giải trí của cộng đồng khách hàng Entrade trên trang mạng xã hội: Fanpage Bò & Gấu, Youtube Entrade và Tiktok

Sau khi chọn vào ô "Tài sản ròng", KH sẽ thấy chi tiết tài sản của mình với các thông tin sau:

  • Số tiền trên từng tiểu khoản cập nhật tại thời điểm KH xem

  • Lịch sử tài sản: Biểu đồ tài sản biến động theo thời gian

  • Báo cáo tài sản: Giá trị lãi lỗ theo thời gian