ENTRADE X
Search
⌃K

Rút cọc phái sinh

  1. 1.
    Thực hiện trên app
Bước 1: Tại màn hình Menu, KH nhấn vào mục "Giao dịch tiền phái sinh" và chọn "Rút cọc"
Bước 2: KH chọn tiểu khoản rút tiền, gói vay và điền số tiền rút. KH nhấn Tiếp tục và Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
Lưu ý: - Thời gian rút cọc từ 8h00 đến 16h00 các ngày giao dịch
- Số tiền có thể nộp đã bao gồm Phí rút và Tổng nghĩa vụ nợ
- Tổng nghĩa vụ nợ (nếu có) sẽ được tự động rút cùng và trả nợ để tiết kiệm phí rút
KH nhập mã OTP/Smart OTP, sau đó chọn Xác nhận
KH sẽ nhận được thông báo popup và tin nhắn rút cọc thành công
  1. 2.
    Thực hiện trên web
Bước 1: KH lựa chọn tab Giao dịch tiền --> "Giao dịch tiền phái sinh" --->chọn "Rút cọc"
Bước 2: KH chọn tiểu khoản cần rút cọc, chọn gói vay, nhập số tiền cần rút. KH nhấn Tiếp tục và Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
Lưu ý:
  • Thời gian rút cọc từ 8h00 đến 16h00 các ngày giao dịch
  • Số tiền có thể rút đã bao gồm Phí rút và Tổng nghĩa vụ nợ
  • Tổng nghĩa vụ nợ (nếu có) sẽ được tự động rút cùng và trả nợ để tiết kiệm phí rút
Chọn tiểu khoản cần rút cọc, chọn gói vay, nhập số tiền cần rút
KH nhấn Tiếp tục và Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
Sau khi rút thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo popup và thông báo trong phần Giao dịch tiền của Tin nhắn