Chuyển phiên bản Web Trading

Nâng cao

Giao diện phiên bản mới của Website Trading trên Entrade X by DNSE hứa hẹn sẽ tối ưu trải nghiệm giao dịch cho mọi nhà đầu tư với nhiều cải thiện đáng kể so với giao diện cũ.

Giao diện mới với nhiều thay đổi hấp dẫn, hứa hẹn tối ưu trải nghiệm giao dịch của nhà đầu tư:

  1. Nâng tầm thao tác giao dịch với bố cục mới, dựa theo nghiên cứu thói quen của nhà đầu tư theo thứ tự quan sát từ trái sang phải: Đọc biểu đồ, danh mục theo dõi và tin tức thị trường đến tiến hành đặt lệnh và quản lý danh mục nắm giữ.

  2. Mở rộng diên tích biểu đồ mã cổ phiếu với không gian lớn hơn gấp 3 lần, nâng cao trải nghiệm quan sát khi cài đặt chỉ báo.

  3. Tích hợp bản tin thị trường theo AI Broker vào danh mục theo dõi cổ phiếu. Theo đó thông tin về các mã cổ phiếu mà khách hàng quan tâm sẽ được cập nhật ngay lập tức, giúp nhà đầu tư nắm bắt nhanh chóng tình hình thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

  4. Sổ lệnh thường, Sổ lệnh điều kiện và Deal nắm giữ nay đã được hiển thị rõ ràng và tập trung.

  5. Thông tin tài sản ròng được di chuyển ngay dưới phần đặt lệnh, có thể lựa chọn thu gọn và mở rộng để xem chi tiết các thành phần cấu thành của tài sản, dễ dàng quản lý tài sản trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Last updated