ENTRADE X
Search
⌃K

Trứng vàng

Thực hiện trên app
Thực hiện trên web
Tra cứu lịch sử
1.Ấp trứng
Tại màn hình Trang chủ, KH lựa chọn mục Trứng vàng.
Tại tab Danh sách trứng, KH lựa chọn trứng phù hợp với nhu cầu Chọn Ấp trứng ngay.
Điền số tiền cần giao dịch trong phạm vi tổng tiền khả dụng, phần lợi tức cuối kỳ sẽ hiển thị lợi tức sẽ nhận được vào ngày đáo hạn trứng. Gắn thẻ cho trứng phù hợp mục đích nhu cầu (có thể tạo thêm theo ý muốn tối đa 3 thẻ hoặc có thể bỏ qua phần này)
Kiểm tra lại thông tin trước khi Xác nhận giao dịch và nhập mã Smart OTP
Hệ thống sẽ gửi thông báo khi hoàn thành ấp trứng
2.Thu hoạch
Tại màn hình danh sách trứng đang ấp, lựa chọn trứng cần thu hoạch
Kiểm tra lại thông tin, lựa chọn Thu hoạch trước hạn hoặc Thu hoạch với Trứng Én. KH xác nhận lợi tức thực nhận, chọn Tiếp tục thu hoạch
Xác nhận thông tin, chọn Xác nhận và nhập mã OTP
Thông báo thu hoạch thành công, số tiền trứng đã thu hoạch cùng lợi tức thực nhận sẽ được cộng vào tổng tiền khả dụng.Thông báo thu hoạch thành công sẽ hiện lên góc phải màn hình, số tiền trứng đã thu hoạch cùng lợi tức thực nhận sẽ được cộng vào tổng tiền khả dụng.
1.Ấp trứng
Tại tab Đặt lệnh, KH lựa chọn tiểu khoản muốn giao dịch
Sau đó tại tab Tài sản, chọn phần Trứng vàng:
  • Tổng tiền khả dụng: số tiền trong tiểu khoản mà KH có thể sử dụng để gửi trứng vàng
  • Tổng tiền giao dịch: tổng giá trị các trứng đã ấp
  • Lợi tức tạm tính: lợi tức được tạo từ các trứng đã ấp tính đến thời điểm hiện tại
Tại tab Danh sách trứng, KH lựa chọn trứng phù hợp với nhu cầu và Chọn Ấp trứng ngay
Điền số tiền cần giao dịch trong phạm vi tổng tiền khả dụng, phần lợi tức cuối kỳ sẽ hiển thị lợi tức sẽ nhận được vào ngày đáo hạn trứng. Gắn thẻ cho trứng phù hợp mục đích nhu cầu (có thể tạo thêm theo ý muốn tối đa 3 thẻ). KH kiểm tra lại các thông tin và chọn Tiếp tục
Mở ứng dụng Entrade X trên thiết bị thiết bị đã đăng ký Smart OTP: Lấy mã OTP tại Menu -> Smart OTP -> Lấy mã OTP
Hoàn thành ấp trứng, KH sẽ nhận được thông báo
2.Thu hoạch
Tại màn hình danh sách trứng đang ấp, lựa chọn quả trứng cần thu hoạch Lựa chọn Thu hoạch
Xác nhận lợi tức sẽ nhận được, chọn Thu hoạch
KH kiểm tra lại thông tin và chọn Xác nhận. Sau đó mở ứng dụng Entrade X trên thiết bị thiết bị đã đăng ký Smart OTP: Lấy mã OTP tại Menu -> Smart OTP -> Lấy mã OTP
Thông báo thu hoạch thành công sẽ hiện lên góc phải màn hình, số tiền trứng đã thu hoạch cùng lợi tức thực nhận sẽ được cộng vào tổng tiền khả dụng.
Tra cứu lịch sử Trứng vàng trên website: https://entradex.dnse.com.vn/