ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Trứng vàng - Egg X

Thực hiện trên app
Thực hiện trên web
Tra cứu lịch sử
FAQ Trứng Vàng
1.Ấp trứng
Tại màn hình Trang chủ, KH lựa chọn mục Trứng vàng.
Tại tab Danh sách trứng, KH lựa chọn trứng phù hợp với nhu cầu Chọn Ấp trứng ngay.
Điền số tiền cần giao dịch trong phạm vi tổng tiền khả dụng, phần lợi tức cuối kỳ sẽ hiển thị lợi tức sẽ nhận được vào ngày đáo hạn trứng. Gắn thẻ cho trứng phù hợp mục đích nhu cầu (có thể tạo thêm theo ý muốn tối đa 3 thẻ hoặc có thể bỏ qua phần này)
Kiểm tra lại thông tin trước khi Xác nhận giao dịch và nhập mã Smart OTP
Hệ thống sẽ gửi thông báo khi hoàn thành ấp trứng
2.Thu hoạch
Tại màn hình danh sách trứng đang ấp, lựa chọn trứng cần thu hoạch
Kiểm tra lại thông tin, lựa chọn Thu hoạch trước hạn hoặc Thu hoạch với Trứng Én. KH xác nhận lợi tức thực nhận, chọn Tiếp tục thu hoạch
Xác nhận thông tin, chọn Xác nhận và nhập mã OTP
Thông báo thu hoạch thành công, số tiền trứng đã thu hoạch cùng lợi tức thực nhận sẽ được cộng vào tổng tiền khả dụng.Thông báo thu hoạch thành công sẽ hiện lên góc phải màn hình, số tiền trứng đã thu hoạch cùng lợi tức thực nhận sẽ được cộng vào tổng tiền khả dụng.
1.Ấp trứng
Tại tab Đặt lệnh, KH lựa chọn tiểu khoản muốn giao dịch
Sau đó tại tab Tài sản, chọn phần Trứng vàng:
 • Tổng tiền khả dụng: số tiền trong tiểu khoản mà KH có thể sử dụng để gửi trứng vàng
 • Tổng tiền giao dịch: tổng giá trị các trứng đã ấp
 • Lợi tức tạm tính: lợi tức được tạo từ các trứng đã ấp tính đến thời điểm hiện tại
Tại tab Danh sách trứng, KH lựa chọn trứng phù hợp với nhu cầu và Chọn Ấp trứng ngay
Điền số tiền cần giao dịch trong phạm vi tổng tiền khả dụng, phần lợi tức cuối kỳ sẽ hiển thị lợi tức sẽ nhận được vào ngày đáo hạn trứng. Gắn thẻ cho trứng phù hợp mục đích nhu cầu (có thể tạo thêm theo ý muốn tối đa 3 thẻ). KH kiểm tra lại các thông tin và chọn Tiếp tục
Mở ứng dụng Entrade X trên thiết bị thiết bị đã đăng ký Smart OTP: Lấy mã OTP tại Menu -> Smart OTP -> Lấy mã OTP
Hoàn thành ấp trứng, KH sẽ nhận được thông báo
2.Thu hoạch
Tại màn hình danh sách trứng đang ấp, lựa chọn quả trứng cần thu hoạch Lựa chọn Thu hoạch
Xác nhận lợi tức sẽ nhận được, chọn Thu hoạch
KH kiểm tra lại thông tin và chọn Xác nhận. Sau đó mở ứng dụng Entrade X trên thiết bị thiết bị đã đăng ký Smart OTP: Lấy mã OTP tại Menu -> Smart OTP -> Lấy mã OTP
Thông báo thu hoạch thành công sẽ hiện lên góc phải màn hình, số tiền trứng đã thu hoạch cùng lợi tức thực nhận sẽ được cộng vào tổng tiền khả dụng.
Thực hiện trên app
KH chọn tab Menu, chọn Tra cứu lịch sử, chọn Lịch sử trứng vàng
Tra cứu lịch sử Trứng vàng trên website: https://entradex.dnse.com.vn/
KH chọn tab Tài sản, chọn Tra cứu lịch sử, chọn Lịch sử trứng vàng
 1. 1.
  Trứng vàng là sản phẩm gì? Trứng vàng giúp tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi đang chờ để giao dịch đầu tư, khoản tiền gửi trứng vàng sẽ được sinh lãi mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ hay lễ tết. Đây được hiểu là Thỏa thuận Quản lý và Tối ưu tài sản với nhiều kỳ hạn và lãi suất khác nhau, điều khoản dịch vụ tại đây.
 2. 2.
  Các loại trứng có gì khác nhau? Hiện tại Trứng vàng có 4 loại, bao gồm: - Trứng Én: Không kỳ hạn, lợi suất 4.5%/năm - Trứng Vẹt: Kỳ hạn 1 tháng, lợi suất 5.0%/năm - Trứng Công: Kỳ hạn 2 tháng, lợi suất 5.5%/năm - Trứng Hạc: Kỳ hạn 3 tháng, lợi suất 6.0%/năm Mức lợi suất này được áp dụng từ ngày 10/111/2023.
 3. 3.
  Tại sao khi thu hoạch lại mất 5% thuế? Vì đây bản chất là hợp đồng Thỏa thuận quản lý và tối ưu tài sản Nên Theo quy định tại Điều 10, Thông tư 111/2013/TT-BTC thu nhập đầu tư vốn sẽ chịu mức thuế thu nhập cá nhân 5% từ phần lợi tức mà khách hàng nhận được
 4. 4.
  Thời gian tính lợi tức là vào mấy giờ? Thời gian giao ngày của Trứng là 16h00. Với tất cả các gói khi gửi đủ 2 ngày làm việc trứng sẽ được tính lợi suất của gói Trứng Én không kỳ hạn, nếu Khách hàng thu hoạch trước thời gian này thì trứng đó sẽ hưởng lãi 0.2%/năm.
 5. 5.
  Nếu tôi gửi kỳ hạn 3 tháng, chưa đến hạn đã thu hoạch thì lợi tức tính như thế nào? Nếu Khách hàng gửi quả trứng đó đủ 2 ngày làm việc sẽ được tính lợi suất 4.5%/năm, đủ 30 ngày sẽ được tính lợi suất 5.0%/năm, đủ 60 ngày sẽ được tính 5.5%/năm và đủ 90 ngày sẽ được nhận đủ lợi suất gói kỳ hạn 3 tháng 6.0%/năm.
 6. 6.
  Với trường hợp gửi trứng trước 16h00 thứ 6 thì thu hoạch vào thời điểm nào sẽ nhận được lợi suất 4.5%/năm Khi gửi trứng vào trước 16h00 thứ 6 thì phải thu hoạch vào sau 16h00 thứ 2 của tuần kế tiếp thì mới được tính lợi suất 4.5%/năm vì mới đủ 2 ngày làm việc. Lợi suất sẽ được tính đủ trên 4 ngày: thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2.
 7. 7.
  Với trường hợp gửi trứng trước 16h00 thứ 5 và thu hoạch vào sau 16h00 thứ 6 thì lợi suất được tính là bao nhiêu? Khi vì sau 16h00 thứ 6 sẽ được hiểu tính sang ngày thứ 7 là ngày nghỉ, do đó khi gửi trứng trước 16h00 thứ 5 và thu hoạch sau 16h00 thứ 6 thì chưa tròn 2 ngày làm việc sẽ chỉ được tính lợi suất 0.2%/năm.