ENTRADE X
Search
K
Comment on page

FAQ trứng vàng

Các câu hỏi thường gặp
 1. 1.
  Trứng vàng là sản phẩm gì? Trứng vàng giúp tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi đang chờ để giao dịch đầu tư, khoản tiền gửi trứng vàng sẽ được sinh lãi mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ hay lễ tết. Đây được hiểu là Thỏa thuận Quản lý và Tối ưu tài sản với nhiều kỳ hạn và lãi suất khác nhau, điều khoản dịch vụ tại đây.
 2. 2.
  Các loại trứng có gì khác nhau? Hiện tại Trứng vàng có 4 loại, bao gồm: - Trứng Én: Không kỳ hạn, lợi suất 3.5%/năm - Trứng Vẹt: Kỳ hạn 1 tháng, lợi suất 4.5%/năm - Trứng Công: Kỳ hạn 2 tháng, lợi suất 5.0%/năm - Trứng Hạc: Kỳ hạn 3 tháng, lợi suất 5.5%/năm Mức lợi suất này được áp dụng từ ngày 02/12/2023.
 3. 3.
  Tại sao khi thu hoạch lại mất 5% thuế? Vì đây bản chất là hợp đồng Thỏa thuận quản lý và tối ưu tài sản Nên Theo quy định tại Điều 10, Thông tư 111/2013/TT-BTC thu nhập đầu tư vốn sẽ chịu mức thuế thu nhập cá nhân 5% từ phần lợi tức mà khách hàng nhận được
 4. 4.
  Thời gian tính lợi tức là vào mấy giờ? Thời gian giao ngày của Trứng là 16h00. Với tất cả các gói khi gửi đủ 2 ngày làm việc trứng sẽ được tính lợi suất của gói Trứng Én không kỳ hạn, nếu Khách hàng thu hoạch trước thời gian này thì trứng đó sẽ hưởng lãi 0.2%/năm.
 5. 5.
  Nếu tôi gửi kỳ hạn 3 tháng, chưa đến hạn đã thu hoạch thì lợi tức tính như thế nào? Nếu Khách hàng gửi quả trứng đó đủ 2 ngày làm việc sẽ được tính lợi suất 3.5%/năm, đủ 30 ngày sẽ được tính lợi suất 4.5%/năm, đủ 60 ngày sẽ được tính 5.0%/năm và đủ 90 ngày sẽ được nhận đủ lợi suất gói kỳ hạn 3 tháng 5.5%/năm.
 6. 6.
  Với trường hợp gửi trứng trước 16h00 thứ 6 thì thu hoạch vào thời điểm nào sẽ nhận được lợi suất 3.5%/năm Khi gửi trứng vào trước 16h00 thứ 6 thì phải thu hoạch vào sau 16h00 thứ 2 của tuần kế tiếp thì mới được tính lợi suất 3.5%/năm vì mới đủ 2 ngày làm việc. Lợi suất sẽ được tính đủ trên 4 ngày: thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2.
 7. 7.
  Với trường hợp gửi trứng trước 16h00 thứ 5 và thu hoạch vào sau 16h00 thứ 6 thì lợi suất được tính là bao nhiêu? Khi vì sau 16h00 thứ 6 sẽ được hiểu tính sang ngày thứ 7 là ngày nghỉ, do đó khi gửi trứng trước 16h00 thứ 5 và thu hoạch sau 16h00 thứ 6 thì chưa tròn 2 ngày làm việc sẽ chỉ được tính lợi suất 0.2%/năm.