ENTRADE X
Search
K
Comment on page

3. Giao dịch chứng khoán lô lẻ

Chứng khoán lô lẻ là các chứng khoán phát sinh có khối lượng nhỏ hơn một lô giao dịch theo quy định của từng sàn (hiện tại quy định là lô tròn 100 cổ phiếu). Lô lẻ thường phát sinh do việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, tách cổ phiếu... hoặc thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Để giao dịch chứng khoán lô lẻ (từ 01-99 chứng khoán) trên tài khoản chứng khoán tại DNSE, Quý khách vui lòng tham khảo Cách thức giao dịch lô lẻ như sau:
Loại chứng khoán
  • HSX: Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền
  • HNX: Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
  • UPCOM: Cổ phiếu
Cách thức đặt lệnh
KH có thể đặt mua/bán trên Ứng dụng di động Entrade X by DNSE hoặc/và trang Web giao dịch https://entradex.dnse.com.vn/ giống như giao dịch lô chẵn.
Thời gian thanh toán
Lệnh giao dịch lô lẻ sau khi khớp cũng được thanh toán bù trừ như lệnh giao dịch bình thường
Đơn vị chứng khoán
01 đơn vị
Loại lệnh giao dịch
Chỉ được sử dụng lệnh giới hạn (LO)
Phương thức và thời gian giao dịch
  • Thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục: 9h15 -11h30 và 13h00-14h30
  • Thời gian giao dịch thỏa thuận: 09h15-11h30 và 13h00-15h00
Bảng giá giao dịch lô lẻ
Các mã chứng khoán sẽ giao dịch lô lẻ riêng, không giao dịch trên bảng giá lô chẵn hiện tại. Để theo dõi bảng giá giao dịch lô lẻ, Quý khách có thể xem trên app, web trading và bảng giá.
Bảng giá lô lẻ các mã sàn HNX: Tại đây. Bảng giá lô lẻ các mã sàn HSX tại đây.
Câu hỏi thường gặp
Khách hàng có thể xem thêm một số câu hỏi thường gặp về giao dịch Chứng khoán lô lẻ tại HSX tại đây.
Theo dõi lô lẻ trên app
Theo dõi lô lẻ trên web trading
Theo lõi lô lẻ trên bảng giá